Grad Zenica provodi anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka

U okviru projekta “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 63/03 i 9/09) na teritoriji Grada Zenica će se u periodu od 17.02.2020. godine, u trajanju 22 dana, provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Iz Federalnog zavoda za statistiku mole građane za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.