GV Zenica: Prihvaćen Program organizovanja sezone grijanja

U drugom dijelu jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Zenica prihvaćen je Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u Radnoj zoni „Zenica 1“ radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata.

Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica za 2020. godinu nije dobio potreban broj glasova za usvajanje. Prihvaćen je Program organizovanja sezone grijanja 2021./2022. godina.

Shodno Programu sezona grijanja 2021./2022. godina planira se od 1.10.2021. godine do 1.05.2022. godine.

Vijećnici su se izjasnili o Informaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dostavilo Gradu Zenica povodom poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti u vezi sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Javnoj ustanovi Apoteka „Zdravlje“ Zenica za 2019. godinu, koji je sačinjen od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba