Ove godine uradili smo mnogo značajnih projekata!

 

 

 

Godina koja je na izmaku u Općini Travnik obilježena je brojnim infrastrukturnim projektima koji su realizovani zahvaljujući budžetskim sredstvima, sredstvima sa viših nivoa vlasti i fondova, ali i zahvaljujući činjenici da su neki projekti preneseni u ovu godinu, kaže nam na početku razgovora Admir Hadžiemrić, načelnik općine Travnik. Fokus je bio na rekonstrukciji i izgradnji putnih komunikacija.

-Radili smo na proširenju lokalnog puta Turbe – Karaula. Cilj nam je da ljudima iz Karaule omogućimo bolju komunikaciju prema magistralnom putu M-5 kada idu na posao. Uložena su značajna sredstva u sanaciju i proširenje ovog puta. Ove godine započeli smo sa izgradnjom putne komunikacije Mehurić – Dub – Ljuta greda. To je putna komunikacija koja će iziskivati značajna sredstva, ali je veoma važna.  Važno je zbog razvoja stočarstva, zbog komunikacije od kuća do katuna, za transport gotovih proizvoda, sira i mesa. To je prostor sa kojeg dolazi 60 posto proizvodnje travničkog sira. Veoma značajan je i početak rekonstrukcije puta Malta – Ciglana koji vodi prema poslovnoj zoni i brojnim poslovnim subjektima. Tu je uloženo 130.000 KM u prvu fazu. Očekujem da ćemo ove godine završiti prvi sloj, a naredne ćemo iznaći sredstva za nastavak. Put će biti širok 5,5 metara sa jednim trotoarom. – kaže načelnik Hadžiemrić.

Sa Fondom za zaštitu okoliša realizovana su  tri projekta. Jedan je sanacija kanalizacione mreže u Aleji u Turbetu, koji bi uskoro trebao biti završen. Izmjenjena je stara rasvjeta uz magistralni put od ulaza u Turbe, pa sve do Nove Bile. Skinuta je stara rasvjeta, a postavljena nova LED rasvjeta.

-Na pojedinim dionica magistralnog puta kroz naselja uopće nije bilo rasvjete, kao što je to u Docu na Lašvi i tu smo postavili novu rasvjetu. U sklopu istog projekta urađena i rasvjeta u Aleji konzula u samom gradu između dva kružna toka. U Aleji konzula urađena je i prva faza biciklističke staze i ivičnjaci za parking. To je bio jedan zapušten i neuređen prostor i sada je dobio novi izgled. Mi smo aplicirali za sredstva koja će značiti nastavak projekta i produžetak aleje i biciklističke staze. – najavljuje Admir Hadžiemrić.

Vodosnabdjevanje grada

Uvezano je izvorište Bašbunar za rezervoarom Kupilo. Zamjenjene  su cijevi i smanjeni gubitci i na taj način je smanjeno povlačenje vode iz izvorišta Plava voda. To je rezultiralo uštedama jer su smanjeni troškovi električne energije za pumpe. Mjesečne fakture za pumpe iznosile su 35.000 KM, a sada su 20.000 KM.

Novu 2018. godinu obilježit će početak realizacije projekta Regionalnog vodovoda Plava voda. Projekat star tri decenije vraćen je u život kada su Travnik i Zenica vratili koncesiju od austrijske firme „Alpina BH“.

-To su uradili tadašnji zenički gradonačelnik, rahmetli Husein Smajlović i tadšnji načelnik općine Travnik, Tahir Lendo. Tada je osnovano preduzeće Regionalni vodovod  Plava voda. Došli smo u fazu kada je potpisan ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i isto to očekujemo početkom naredne godine od Banke Vijeća Evrope (CEB). Ja očekujem da bi krajem iduće godine mogla početi realizacija i polaganje cijevi. – kaže Hadžiemrić.