Javni uvid u zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora “Komgrad” d.o.o. Zenica, za projekat proširenja eksploatacionog polja krečnjaka na ležištu „Crkvice kamenolom“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma se obratilo Gradu Zenica sa zahtjevom da javnost bude obaviještena o Zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okoliš koji je predao investitor PD “Komgrad” d.o.o. Zenica. Zahtjev se odnosi na projekat proširenja eksploatacionog polja krečnjaka na ležištu “Crkvice kamenolom” na parceli označenoj kao k.č. 1337 K.O. Crkvice površine 10,72 ha.

Primjedbe na dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Detaljnije informacije moguće je vidjeti na sljedećem linku:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-prethodnu-procjenu-utjecaja-na-okolis-investitora-komgrad-d-o-o-zenica-za-projekat-prosirenja-eksploatacionog-polja-krecnjaka-na-lezistu-crkvice-kamenolom