Jedan fond i esencijalna lista u FBiH

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je Inicijativu poslanika Senaida Begića (SDP) za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju u smislu da se umjesto trenutih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe. Zaključak kojim Skupština ZDK pokreće Inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, biti će dostavljen predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje. – Sama inicijativa je možda put do otvaranja mnogih političkih pitanja kad je u pitanju Federacija BiH. Moj cilj je da kroz ovu inicijativu skrenem pažnju na rješavanje problema pacijenata iz ovog dijela BiH koji su zaista u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju ostvarivanja njihovih prava. To što jedan pacijent ostvaruje u jednom kraju, ne znači da isto može da ostvaruje drugi pacijent u drugom kraju Federacije. To je direktno kršenje Ustava FBiH koji nam garantuje ista prava za sve stanovnike, kazao je Begić dodavši da je nepotrebno da ima 11 fondova zdravstvenog osiguranja i 11 različitih esencijalnih listi lijekova. Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva ZDK, je objasnio da je na više sastanaka ministarskih konferencija iznosio ovaj problem i predlagao isto rješenje, ali da je naišao na kritike iz pojedinih kantona gdje su se njihovi resorni ministri pozivali na svoje ustavno pravo.