JU Centar za socijalni rad Zenica obustavlja rad sa strankama

U skladu sa uputstvom gradonačelnika Grada Zenica, Fuada Kasumovića, JU Centar za socijalni rad Zenica obustavlja rad sa strankama u periodu od 16.03. do 30.03.2020. godine.