Mediji u vrijeme krize: Kako je pandemija koronavirusa uticala na novinare i njihov rad

Novinari su tokom pandemije koronavirusa, zajedno sa profesionalcima, poput zdravstvenih radnika, radili na prvim linijama, nastojeći pravovremeno donijeti važne i svježe informacije javnosti.

Istovremeno, više nego mnogi, novinari su bili direktno izloženi mogućnosti da se i sami zaraze, ali i mnogim drugim profesionalnim rizicima, raznovrsnim pritiscima na terenu, pogotovo oni koji su se u ova krizna vremena bavili istraživačkim novinarstvom.

To je na sve novinare ostavilo velike posljedice. Smatrajući da sada naročito trebaju psihološku podršku, Udruženje BH novinari je, u saradnji sa Društvom psihologa, iniciralo projekt psihološke pomoći novinarima.

Projektom je predviđeno niz aktivnosti, poput besplatnih individualnih i grupnih on-line psiholoških tretmana, kojima rukovode iskusni psiholozi u Federeaciji i Republici Srpskoj.

Mirsad Bajtarević, dugogodišnji je novinar koji svoje priče donosi s terena. Od proglašenja pandemije koronavirusa je uz svoje kolege, na prvoj liniji borbe protiv nepoznanica novog virusa, u obavezi da procijeni sadržaj i način kako će jasna i tačna informacija, pravovremeno stići do javnosti.

„Naravno da smo bili pod stresom i još smo pod stresom, prvo što ne znamo protiv čega se borimo, drugo što imamo kontradiktorne informacije o tome šta je ustvari COVID-19, šta on donosi i koliko može da utiče na zdravlje ljude, a što je možda i najvažnije u cijeloj situaciji je što smo izloženi svim mogućim i nemogućim situacijama, u kojima razgovaramo sa ljudima, od početka godine razgovaramo s ljudima, a niko nije znao, niti zna, šta nas čeka“, kaže Bajtarević.

Novinarski poziv po sebi je stresan. Krizne, sa stanovišta struke – izazovne situacije, praćene raznim pritiscima, finansijskom i nesigurnošću zaposlenja, u život novinara unose dodatni stres. Svaka kriza je traumatična, no s obzirom na prirodu svog posla, novinari to nerijetko zanemaruju.

„Novinari sami nisu svjesni da im je psihološka pomoć itekako potrebna. Jednostavno, oni pomažu drugima, a malo vode računa o svom mentalnom zdravlju i stoga ne treba da bude nikakva sramota da se psihološka pomoć zatraži, jer i mi smo ljudi, radimo svoj posao i izloženi smo različitim rizicima, kako zdravstvenim, tako i psihološkim pritiscima“, kaže predstavnica Udruženja BH Novinari, Velida Kulenović.

Udruženje BH Novinari je od početka pandemije koronavirusa, radilo na podršci novinarima. Partneri Udruženja, novinarima su poklonili besplatne zaštitne maske, a nedavno je, u saradnji s Društvom psihologa, otvorena linija za psihološku pomoć, o kojoj se novinari mogu upoznati putem web stranice Udruženja.

Ovi tretmani mogu se iskoristiti i kao prilika za učenje kako bolje prepoznati stres, kako unaprijediti vještine suočavanja sa stresom, kako uspješnije rješavati konflikte na radnom mjestu i upoznati se sa novim načinima opuštanja. Udruženje BH Novinari nastojaće da isposluje i besplatna testiranja na koronavirus, s obzirom na stalnu izloženost novinara i realnu opasnost od prenosa virusa među svoje ukućane.

 

Izvor: zenicainfo.ba