Memorandum o saradnji

IMAG2112WEBMinistarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Caritas Švicarske potpisali su Memorandum o saradnji između koji se odnosi na projekat „Uključivanje i obrazovanje Roma u Bosni i Hercegovini, 2016“.

Ciljevi projekta su smanjenje obrazovnog jaza između djece Roma i ostale djece, promovisanje i poboljšanje uključivanja Roma u osnovno obrazovanje, povećanje broja romske djece u tri osnovne škole u ZDK.

Škole u projektu su: OŠ “Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, OŠ „Prva osnovna škola“  Zavidovići i OŠ “Hasan Kikić“ Zenica. Memorandumom su utvrđene obaveze partnerskih organizacija i škola, kao i uvođenje pozicije Rom medijator u navedenim školama.