Mirsad Heleg, direktor Izvršne agencije za realizaciju projekta GGM-a

Ponosni smo na Glavnu gradsku magistralu

Nakon četiri godine dočekali smo da se Glavna gradska magistrala, koja je u mnogome riješila problem saobraćaja u Zenici, zvanično otvori?

„Projekat izgradnje GGM-a nije projekat izgradnje jedne saobraćajnice. To je projekat integralnog rješavanja saobraćaja u gradu Zenici koji je urađen tako da zadovolji potrebe za širenjem saobraćaja u gradu najmanje do 2030. godine. Projekat je osmišljen i realizovan na osnovu studije o trenutnom stanju saobraćaja u gradu Zenici i potrebama do 2030. godine. Osim gradske dionice GGM-a koja je saobraćajnica dužine 3,2 kilometra i koja je glavni dio radova koje smo radili u sklopu ovog projekta, mi smo napravili još preko 10 kilometara veznih i pomoćnih saobraćajnica i osam kružnih tokova koji se direktno ili indirektno vežu na GGM. To je projekat koji Glavnu gradsku magistralu veže preko pomoćnih i veznih saobraćajnica s drugim djelovima grada i kompletan saobraćaj u gradu veže u jednu cjelinu a rješava ga preko kružnih tokova. Sav je riješen preko kružnih tokova. Osim tih 14 veznih putnih saobraćajnica koje su napravljene, mi smo na kraju projekta uključili rekonstrukciju tri glavna gradska bulevara koji počinju i završavaju na početku i kraju gradske dionice GGM-a. Na taj način smo saobraćaj u gradu riješili u principu jednog prstena, a kroz projekat rekonstrukcije dali smo jedan drugačiji izgled za ova tri gradska bulevara. Kad su građeni ti bulevari su za grad imali značaj otprilike kakav danas ima GGM. Dali smo im jednu novu ulogu i izgled izgradnjom biciklističkih staza, izgradnjom dodatnih zelenih pojaseva“.

Uz rekonstrukcije petlje na ulazu u Zenicu u naselju Blatuša koju su radile Autoceste Federacije BiH, sve je lijepo „začinjeno“ sa prelijepom fontanom…

„Mi smo kroz izgradnju kružnih tokova uveli jedan novi urbani elemenat u grad. Uređeno je svih 17 kružnih tokova koliko sad ima. Donijeli su jedan novi ugođaj, jedan novi kvalitet i svi ti kružni tokovi su poseban estetski elemenat u gradu. Kroz te kružne tokove donijeli smo jednu novinu u gradu Zenici a na glavnom ulazu u grad, a to je na petlji Blatuša, željeli smo napraviti jedan dodatni elemenat koji će biti kao poseban reper u kakav grad i kakav ambijent ulazite. Napravili smo fontanu koja je trenutno najljepša u našoj državi, a vjerovatno i izvan naših granica. Po podacima koliko mlaznica ima i koliko vode u zraku imamo svakog minuta, takva fontana još nigdje na ovim prostorima nije urađena niti ima takav kvalitet. Sa obavezom kojom smo imali prema kreditoru, a to je Saudijski fond za razvoj, postavljanjem ploča koje govore o tome ko je obezbjedio zajam za realizaciju kompletnog projekta, to je poseban estetski elemenat. Imamo informacije da oni koji su vidjeli našu fontanu uživo, na video snimcima ili fotografijama, su oduševljeni kako izgleda“.

Koliko je na kraju koštala prva faza izgradnje GGM-a?

„Kompletan projekat je koštao 25 miliona američkih dolara. Podaci koji govore šta smo napravili a to je 3,2 kilometra dionice koja je široka 24 metra i imaju četiri trake, devet kružnih tokova na GGM-u, zatim osam kružnih tokova na drugium lokalitetima u gradu, 14 veznih i pomoćnih saobraćajnica ukupne dužine 10 kilometara, izgrađenih pet novih mostova od čega su četiri na rijeci Kočevi a jedan preko rijeke Bosne, promjenjena konstrukcija željezničkog mosta na podvožnjaku koja je urađena za nevjerovatnih 12 sati, zamjenjena kompletna infrastruktura ispod GGM-a i svih saobraćajnica pomoćnih i veznih (vrelovod, kanalizaciona i vodovodna mreža, izmještanje svih elektroinstalacija, nova linija telekoma i kablovskih operatera). Uspjeli smo sve instalacije smjestiti u zeleni pojas i u pješačke staze. Ukoliko se javi potreba za bilo kakvim intervencijama i sanaciji tih instalacija nećemo imati potrebu da radimo bilo šta u trupu saobraćajnice. Sve to je urađeno za 25 miliona dolara“.

Šta je sa drugom fazom?

„Projektna dokumentacija za drugu fazu je završena. Pripremne radnje u smislu proglašenja općeg interesa su završene kao i snimanje trase. U ovom trenutku imamo dogovor sa Autocestama Federacije biH na osnovu kontakata koje smo imali ranije i oni su se uključili u izgradnju mosta na kraju vangradske dionice u svoj projekat druge faze obilaznice koja se radi pored grada Zenice. Vjerovatno će tokom ove godine početi radovi na izgradnji tog mosta s kojim ćemo dobiti vangradsku dionicu u funkciji u kakvoj je sad. Obavili smo razgovore sa Kantonalnom direkcijom za ceste koja je izrazila spremnost da učestvuje u finansiranju rekonstrukcije vangradske dionice. Kao grad smo iskazali spremnost da učestvujemo u izmjeni kompletnih instalacija, a da ostale radove finansira Kantonalna direkcija za ceste. oni su iskazali spremnost i želju da učestvuju u tom projektu, međutim, nemamo još uvijek naznaka kad će krenuti realizacija ovog projekta. Uz kreditno zaduženje realizacija ovog projekta možda bi mogla početi naredne godine“.

Novi objekti

„Osim razvoja grada koji donosi jedna ovakva saobraćajnica, svi se možemo uvjeriti da je izgled grada kroz koji je prošla gradska dionica GGM-a potpuno izmjenjena. I oni dijelovi grada koji su ranije bili neugledni, koji su bili u lošem stanju, nakon što je prošla ova saobraćajnica, izgledaju potpuno drugačije. Sa izgradnjom određenih objekata koji kreću vrlo brzo, a tu prije svega mislim na stambeno-poslovni kompleks koji radi Bajra i benzinska stanica koji radi HIFA i dalja izgradnja objekata koji se vežu prema izlazu iz grada će tom dijelu zenice donijeti potpuno novi izgled i identitet. Očekujem da će to biti jedan od ljepših dijelova grada“, istakao je Heleg.