Nevladine organizacije apeluju: Potpuna zabrana kretanje vrlo je štetna za djecu

Grupa organizacija za zaštitu prava i dobrobiti djece u Bosni i Hercegovini, koju čine World Vision International u BiH, Hope and Homes for Children u BiH, Save the Children i Mreža NVO Snažniji glas za djecu, apeluje za izmjenu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-34/20, kojom se naređuje potpuna zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Svjesni ozbiljnosti i kompleksnosti situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, ne dovodimo u pitanje potrebu uvođenja i provođenja vrlo striktnih mjera prevencije i suzbijanja njenog širenja, već iste apsolutno podržavamo, te ih i kao građani i profesionalci promovišemo i u našim programima, dosljedno i odgovorno provodimo.

U isto vrijeme, nakon konsultacija sa ljekarima pedijatrima i dječijim psiholozima, zabrinuto i odgovorno ukazujemo na to da potpuna zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina, bez jasno ograničenog roka trajanja, djeluje vrlo štetno kako po fizičko, tako i mentalno zdravlje naših najmlađih sugrađana, te dugoročno može imati ozbljne posljedice za pojedinca, porodicu, ali i širu zajednicu.

Dugotrajna izolacija u ograničenom kućnom prostoru, te nemogućnost izlaska na svjež zrak i rekreaciju dokazano dovodi do pada, prijeko potrebnog, imuniteta djece, te atrofije mišića uzrokovane nedostatkom fizičke aktivnosti, pa čak i gojaznosti. Dok su manjoj djeci za pravilan rast i razvoj potrebni igra i pokret, adolescentima je izlazak iz kuće potreban s aspekta imanja prostora za sebe i psiho-emotivne ravnoteže, ali i prostora za roditelje da održe pozitivnu porodičnu dinamiku.

Osuđena na ograničen prostor, djeca i mladi posežu za prekomjernim korištenjem mobitela i računara, igranjem video igrica i gledanjem televizije, što dugoročno ugrožava vid i sluh, te dovodi do pojave psihosomatskih poremećaja i ovisnosti o informacionim tehnologijama, nedostatka sna, razdražljivosti i emocionalne nestabilnosti kod djece, te mnogih drugih ozbiljnih problema u njihovom psihofizičkom razvoju.

Kao organizacije posvećene radu s najranjivijim kategorijama djece u našem društvu, posebno smo zabrinuti za djecu koja žive u situacijama narušenih, i nerijetko, nasilnih porodičnih odnosa. Ova djeca su, usljed prestanka odlaska u školu i potpune zabrane kretanja van kuće osuđena na stalni boravak u, po njih, uznemirujućim i rizičnim okolnostima, te su, vjerujemo, zbog pojačanog stresa u porodici (rad od kuće, gubitak posla roditelja) izložena pojačanom fizičkom kažnjavanju i nasilju uopšte.

Naša zabrinutost je ogromna i za djecu i adolescente s poteškoćama  razvoju, te one koji žive u porodicama u riziku od odvajanja ili su već odvojeni od svojih bioloških porodica i žive u institucionalnoj brizi  ili malim porodičnim domovima. Za ovu djecu kao i njihove odgajatelje, osim rizika od infekcije, potpuna upućenost na ograničen životni prostor dovodi u situaciju veoma pojačanog stresa i rizika od dugoročnog narušavanja odnosa koji su preduslov za kvalitetan odgoj, rast i razvoj u ovim specifičnim okruženjima.

Hraniteljske porodice i porodice u riziku od izdvajanja djece suočavaju se sa istim poteškoćama, iako im je u okolnostima izolacije obezbijeđena hitna, adekvatna i stručna pomoć profesionalcima, roditeljima i starateljima koji brinu o djeci i mladima, kako bi oni imali dovoljno alata da im olakšaju boravak u zatvorenom prostoru i pod novim okolnostima.

Na kraju, i za djecu koja žive u harmoničnim i podržavajućim porodičnim okolnostima, potpuna zabrana kretanja donosi stres, razdražljivost, depresiju i osjećaj otuđenosti i beznađa, dovodi do prekida prijeko potrebnih društvenih kontakata, te opasnosti od zanemarivanja usljed efekata koje novonastala situacija ima po cijelu porodicu.

Svjesni ozbiljnosti situacije uzrokovane pandemijom i važnosti odgovornog ponašanja u zajedničkom djelovanju ka njenom suzbijanju, ni po kojem osnovu ne tražimo potpuno ukidanje predmetne zabrane.

Na osnovu obrazloženih zabrinutosti, apelujemo na njeno ublažavanje i omogćavanje osobama do 18 godina da pod nadzorom roditelja i u kontrolisanom uslovima redovno borave na svježem zraku, uz striktno pridržavanje mjera koje uključuju, ali ne moraju biti limitirane na dozvoljeno kretanje maloljetnicima van kuće samo u pratnji roditelja/staratelja i članova najuže porodice, te isključivo uz nošenje propisane zaštitne opreme – zaštitnih maski (ili, nedostatku, šalova preko usta) i rukavica, te poštovanje propisane fizičke distance u razmaku od najmanje 1.5 m.

Zabranjen boravak na sportskim i dječijim igralištima i parkovima za djecu, kao i korištenje prateće opreme i infrastrukture (klackalice, ljuljačke, tobogani) čak i kada su potpuno prazni, te zabranjen ulazak  u zatvorene prostore (trgovine, banke, pošte i sl. službe koje rade), te bilo kakva okupljanja od 3 ili više maloljetnika na jednom mjestu

Dozvolu prevoza maloljetnika u automobilu od strane roditelja / staratelja uz obavezno poštivanje svih zaštitnih i higijenskih mjera, te po potrebi ograničavanje vremenskog perioda njihovog kretanja na 1-2 sata dnevno, u periodu dana kada je nadzor roditelja/ staratelja moguć.

Naše organizacije nude svoju stručnu i profesionalnu pomoć kako bi se analizirale različite mjere i kako bi se došlo do rješenja koje bi bilo u najboljem interesu sve djece, u ovim vanrednim okolnostima.