NOVI PROJEKT AGENCIJE ZEDA – Digital Design and Manufacturing – DDM

Agencija ZEDA prošlog četvrtka potpisala je Ugovor i zvanično počela implemetaciju projekta Digital Design and Manufacturing – DDM koji finansira USAID WHAM.

Projekat je počeo 15. oktobra 2020. godine, a planirano je da se realizacija završi 15. jula 2021. godine.

Budžet Digital Design and Manufacturing iznosi 35.032,92 KM, a cilj je unaprijediti konkurentnost kompanija kroz programe edukcije za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te ponuditi studentima i nezaposlenima mogućnost sitacanja novih kvalifikacija kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i lakše osigurali radno mjesto.

Nakon što je ZEDA analizirala potrebe MSP-a u Zenici putem ankete i kroz intervjue s poduzetnicima, zaključeno je da je najčešći problem za poduzetnike nedostatak kvalifikovane radne snage u području specijaliziranih računarskih programa koji se koriste u tim kompanijama, posebno programa koji se odnose na CAD/CAM inženjere, CNC programiranje, CNC operatere i digitalni marketing.

Tokom projekta će se provesti obuka za korištenje – AutoCAD/FUSION 360 (u dva ciklusa) koju će izvoditi licencirani instruktori. U okviru ovog Projekta, planirana je i praktična obuka koja će biti organizovana u kompanijama koje su izrazile interes za učešće u Projektu. Također, provest će se testiranje kandidata i dodjelit će se certifikati nakon čega će se pet kandidata zaposliti u kompanijama koje su izraze interes za učešće u projektu.

Rezultati projekta će biti:

  1. Završena dva ciklusa obuke za inženjere/profesionalce AutoCAD/FUSION 360
  2. Najmanje 40 osoba obučeno za AutoCAD/FUSION 360
  3. Obučeno 20 već zaposlenih ljudi
  4. Obučeno 20 nezaposlenih (diplomirani studenti i apsolventi sa tehničkih fakulteta u Zenici)
  5. Do kraja projekta zaposleno najviše pet ljudi
  6. Najmanje 10 MSP kompanija iz sektora prerade drveta i metala će nadograditi  svoje digitalne vještine