Objavljen konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca

Služba za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica obavještava javnost da je dana 29.06.2020. godine na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba objavljen konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2020./2021.godinu raspisan od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnose  roditelji – staratelji koji imaju prebivalište na području Grada Zenica Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica.

Obrasci za prijavu mogu se dobiti na info centru Grada Zenica.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i biće istaknuti na oglasnim pločama Službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica i Ministarstva za boračka pitanja ZE-DO  kantona, kao i web stranici istog www.zdk.ba

Prijave na konkurs  se mogu podnijeti u periodu od 29.06.2020. do 20.07.2020. godine putem protokola Grada Zenica.