Održana promocija knjige “Kadiluk Tešanj u drugoj polovini XVIII stoljeća Tešanj, Maglaj i Žepče u svijetlu akata tešanjskog suda” autora prof. dr. Aladina Husića

Na Pravnom fakultetu u Zenici upriličena je promocija knjige „Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća, Tešanj, Maglaj i Žepče u svijetlu akata tešanjskog suda“ autora profesora doktora Aladina Husića.

Promotori knjige su bili prof. dr. Dževad Drino i prof. dr. Ajdin Huseinspahić, a autor prof. dr. Aladin Husić djelom „Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća, Tešanj, Maglaj i Žepče u svijetlu akata tešanjskog suda“ nastojao je da obuhvati i pozicionira jedan sudski okrug čije je sjedište bilo u Tešnju u drugoj polovini 18. stoljeća, odnosno da se stacionira u sistemima Osmanskoga carstva, da se pozicionira položaju kadije koji je obnašao tu funkciju jer su sve kadijske službe bile pozicionirane prema obrazovom profilu.

Treba naglasiti da je to prostor koji je zahvatao današnje gradske općine, gradska područja Žepča, Tešnja, Maglaja, Doboja, Zavidovića i Teslića, tako da je to poprilično širok prostor za ono vrijeme i pokušao sam da oslikam ljude, događaje i sve ono što je bilo dokumentirano u aktima tešanjskog suda“, navodi autor djela prof. dr. Aladin Husić.

prof. dr. Aladin Husić

Jedno od važnijih pitanja na koja autor nastoji odgovoriti sa ovom knjigom jeste poređenje i funkcionisanje kadijskog prava iz osmanskog perioda u drugoj polovini 18. stoljeća i sudskog sistema koji vlada danas.

„Kada pogledate način organizacije, način funkcionisanja, kada pogledate službe pri sudu, način komunikacije određene kriterije koji se određuju za pojedine postupke, teža krivična djela, lakša krivična djela, građanske parnice i tako dalje, vi zapravo da je to nešto što fukncionira ne možemo kazati na način na koji funkcionira danas“, istakao je naš sagovornik.

Prema riječima autora, knjiga je bila svojevrsni izazov koji je stajao pred njim i koji se na određen način nametnuo da on pretoči ovu priču o kadiluku u Tešnju u drugoj polovini 18. stoljeća.

Izvor: zenicainfo.ba