Okončan projekat izgradnje Zelene pijace u Vitezu

Načelnik općine Vitez, Advan Akeljić, predsjedavajući OV, Tomislav Bošnjak Matić i Halil Omanović, direktor Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za BiH u utorak 26. jula svečano su otvorili objekat Zelene pijace u Vitezu. Prisutnima se obratio kantonalni premijer Tahir Lendo. Ukupna vrijednost projekta koji je rađen u više faza iznosi 510.225 KM, od toga je općina finasirala iznos od 276.250 KM, a Ured za koordinaciju projekata 233.975 KM.
Na 1.000 kvadratnih metara površine nove pijace u Vitezu sad su smješteni štandovi za voće i povrće, mlijeko i mliječne proizvode, štandovi za prodaju mesa i odjevnih predmeta.
Tako je riješen dugogodišnji problem u ovoj Općini. Naime, dugi niz godina Zelena pijaca na području Općine Vitez nije imala adekvatne uslove za prodaju hrane, voća i povrća, a realizacijom ovog projekta u Vitezu su stvoreni uslovi i prostor za prodaju svježih proizvoda.
-Ovim projektom omogućeno je da se iskoristi prostor nekadašnje stare pijace i da se pretvori u jedan ambijent koji će biti mjesto dobre prodaje. Sam idejni projekat koncipiran je tako da se prvenstveno zadovolje potrebe sadašnjih i budućih korisnika, te da se uveliko poboljša kvaliteta prostora, a samim time i okruženja. – kažu u Općini Vitez.
Postavljanjem demontažnih prenosivih stolova okončana je prva faza izgradnje nove Zelene pijace u Vitezu. U prvoj fazi obavljeni su radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi, postavljanje gromobranskih instalacija, te asfaltiranje platoa tržnice.
U drugoj fazi Projekta postavljena je čelična konstrukcija, odnosno natkriven je plato tržnice. U ovoj fazi radilo se natkrivanje koje predstavlja jedan od važnijih dijelova uređenja samog gradskog jezgra.
Investitori ovog značajnog projekta su Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD), Fond za razvoj(OPEC ), Vlada Federacije BiH i Općina Vitez, a implementator je Fondacija za održivi razvoj „OdRaz“.