Opća medicina

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici od oktobra kreće studijski program Opća medicina. Radi se o integrisanom studiju koji traje šest godina. Kapacitet je 40 redovnih (koje finansira Vlada ZDK) i 20 samofinansirajućih studenata. – Univerzitet je za jedanaest godina rada ostvario velike rezultate. Realizirali smo najveći projekat koji je vezan za visoko školstvo i značaj društva ZDK-a odnopsno čitave države, donošenjem odluke kantonalne Skupštine o formiranju Medicinskog fakulteta mijenjajući raniji naziv Zdravstveni fakultet i formirajući studijski program Opće medicine. Ideja o formiranju Medicinskog fakulteta u Zenici je bila još iz rata kad smo imali istureno odjeljenje Medicinskog fakuzlteta Univerziteta u Tuzli, kazao je Dževad Zečić, rektor UNZE.  On je objasnio da je komisija koja je na izradi elaboratu na čelu sa dr. Belmom Pojskić bila uporna i radili godinama na ovome. U posljednjih godinu dana se uspjelo sve provesti, a u aprilu je Skupština donijela jednoglasno odluku o promjeni i formiranju studijskog programa Opće medicine. Premijer ZDK Miralem Galijašević je istakao da je opredjeljenje Vlade da se formira ovaj odsjek uz želju da sto implicira i transformaciju Kantonalne bolnice. Ministar Mensur Sinanović je naglasio da su sve pravne radnje koje su morale biti ispoštovane, urađene u normalnom roku.  – Zahvaljujući prvenstveno premijeru i Vladi ZDK i njihovom velikom razumijevanju, uspjeli smo da stvorimo sve preduvjete za početak rada Medicinskog fakulteta početkom ove akademske godine. Interes za ovaj fakultet je iznad očekivanja mene i mojih kolega. Imamo prijavljenih kandidata iz ZDK, Srednjebosanskog, Sarajevskog i Tuzlanskog kantona te dva kandidata van naše zemlje. Bolnica posjeduje kapacitete za održavanje vježbi, jake službe, jake doktore. Siguran sam da ZDK može napraviti kadrove koji će biti prepoznatljivi u našoj zemlji i regiji, rekao je dr. Salih Tandir, dekan Medicinskog fakulteta u Zenici. Ilhan Bušatlić, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale UNZE je istakao da je ovaj fakultet ustupio svoje prostorije Medicinskom fakultetu. Smješteni su u ovojh zgradi i Dekanat, sekretar fakulteta, kancelarije za stalno uposlene nastavnike i saradnike, studentska služba, biblioteka, a omogućeno je korištenje određenog broja učionica kao i velikog amfiteatra, dva informatička kabineta, laboratorije za hemiju i fiziku… Harun Hodžić, zamjenik direktora Kantonalne bolnice Zenica, je naglasio da je formiranjem Medicinskog fakulteta na dobitku cijela država.