Osnovati posebne odjele za borbu protiv korupcije na nivou FBiH

Osnivanje posebnih odjela za borbu protiv korupcije u okviru Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Federalnog tužilaštva FBiH bila je tema jučerašnjeg sastanka u Sarajevu, sudija i tužioca entitetskih i kantonalnih pravosudnih institucija, policijskih službenika te predstavnika Vlade FBiH.

Sastanak je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), kao nastavak aktivnosti proisteklih iz izvještaja Misije „Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: druga procjena“, u kojem se, između ostalog, sugerira da nadležna politička tijela i pravosudni organi preispitaju planove za osnivanje posebnih odjela na nivou FBiH, uz uvažavanje svih relevantnih faktora.

U izvještaju je istaknut i nedostatak političke volje za poboljšanje efikasnosti odgovora pravosudnih institucija na korupciju.

“Propust institucija FBiH da primijene Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, koji je stupio na snagu u februaru 2015. godine, najbolje ilustruje tu situaciju. Posebni odjeli predviđeni tim Zakonom postoje samo na papiru, što dodatno afirmira štetnu kulturu nekažnjivosti. Političke institucije, u saradnji s pravosudnim organima, moraju preuzeti odgovornost za rješavanje ove situacije u interesu uspostave pravne sigurnosti”, izjavila je ambasadorica Kathleen Kavalec, šef Misije OSCE-a u BiH.

Učesnici su se saglasili da je uspostava takvih odjela stvar strateške odluke koja mora biti utemeljena na detaljnoj procjeni mogućih prednosti i nedostataka, uz uvažavanje potrebnih resursa, predviđene nadležnosti, te broja predmeta koji bi osnivanjem tih odjela bili preneseni sa kantonalnog na nivo FBiH.

Sastanak u Sarajevu je održan u okviru projekta pod nazivom: „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“, koji realizira Misija OSCE-a u BiH, uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba