Otvorene prostorije policijske ispostave Turbe

Prostor travničke regije Turbe i Karaula na kojem živi oko 17.000 stanovnika i koji je po broju stanovnika veći nekoliko općina u Srednjobosanskom kantonu napokon je dobio Policijsku ispostavu koja bi trebala značiti veću sigurnost za stanovništvo ovog kraja. Ova policijska ispostava je organizacijska jedinica Policijske stanice Travnik, a njeno formiranje omogućeno je stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Vlada je, dajući saglasnost na novu organizaciju MUP-a, osigurala i sredstva za opremanje prostorija policijske ispostave, koje su MUP-u ustupljene na korištenje od strane općine Travnik.
– Opredjeljenje za formiranje policijske ispostave na području Turbeta prije svega leži u činjenici da ovom području gravitira oko 17.000 stanovnika i da se formiranjem ispostave u Turbetu omogućava brži i kvalitetniji odgovor policijskih službenika na bilo kakve sigurnosne izazove. Policijski službenici raspoređeni u ovu ispostavu će biti u mogućnosti povećati svoje prisustvo na terenu, te će na taj način biti u službi građana sa tog područja, saopćili su iz MUP SBK. Policijska ispostava Turbe opremljena je prostorom za dežurnog policajca, prostorijom za radne sastanke prilikom prijema i povratka sa službe, prostorijama za stranke i prostorijama za zadržavanje osoba lišenih slobode.