Ponovljeni poziv za potpisivanje Sporazuma o prenošenju vlasništva Grada Zenica na Kantonalnu bolnicu Zenica

Obzirom da su se u javnosti posljednjih dana pojavile različite informacije vezano za vlasništvo nad zemljištem i objektima kojima treutno upravlja Kantonalna bolnica Zenica, te u vezi sa projektima javno privatnog partnerstva koji su planirani da se realizuju u krugu zemljišta na kojem je izgrađena Kantonalna bolnica Zenica (KBZ), Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom ovim putem želi upoznati javnost sa stavom Gradske uprave Zenica u vezi sa realizacijom ovih projekata.

Gradska uprava Zenice u potpunosti podržava sve projekte koji imaju za cilj poboljšanje stanja u KBZ i unapređenje usluga koje se obavljaju u krugu KBZ. Gradska uprava i svi građani Zenice bili bi posebno zadovoljni i sretni, da je stanje u KBZ unapređeno i puno ranije, te da je nivo medicinskih usluga koje se obavljaju u sklopu KBZ podignut na nivo da korisnici medicinskih usluga KBZ ni ranije nisu morali određene medicinske zahvate obavljati u drugim medicinskim centrima.

Obzirom na pokrenuti projekat poboljšanja energijske efikasnosti u sklopu KBZ, Gradska uprava ponudila je Vladi Zeničko-dobojskog kantona i menadžmentu Kantonalne bolnice Zenica saglasnost na realizaciju ovog projekta, čime bi bilo omogućeno izdavanje građevinske dozvole i realizacija kompletnog projekta bez odlaganja. Što se tiče projekata javno privatnog partnerstva koji su planirani da se realizuju u krugu KBZ, Gradska uprava Zenice također je ponudila Kantonalnoj vladi ZDK i menadžmentu KBZ dogovor oko dodjele prava građenja na zemljištu u krugu KBZ na period od trideset ili više godina, čime bi se omogućilo izdavanje građevinske dozvole i realizacija ovih projekata. Kao poređenje, želimo navesti da drugi javni subjekti, javna preduzeća i javne ustanove, koriste zemljište kao i objekte koji su u vlasništvu Grada Zenica bez bilo kakvih ograničenja za obavljanje svojih djelatnosti. Isti princip korištenja objekata i zemljišta, Gradska uprava je ponudila i Vladi ZDK i menadžmentu KBZ ali taj princip nije prihvaćen.

Problemi o kojima je javnost upoznata nastali su, kada je menadžment KBZ uputio inicijativu da se vlasništvo nad zemljištem na kojem je izgrađena bolnica (99.172 m2 građevinskog zemljišta) i svi objekti koji su u sastavu Kantonalne bolnice Zenica (36.650 m2 medicinskog prostora) prenesu u vlasništvo Kantonalne bolnice Zenica kao preduslov za izdavanje građevinske dozvole za realizaciju navedenih projekata.

Inicijativa za prenos vlasništva sa Grada Zenica na KBZ navedena je kao preduslov za dalji razvoj KBZ u klinički centar ili u protivnom slijedi stagnacija i postepeno nazadovanje Kantonalne bolnice Zenica. Smatramo da je razvoj KBZ u klinički centar i unapređenje medicinskih usluga koje se obavljaju u KBZ obaveza menadžmenta KBZ i Vlade ZDK, te da ovaj razvoj i napredak ne smije ni u kom slučaju biti doveden u pitanje niti uslovljen bilo čime.

Nakon što je menadžment KBZ podnio žalbu na Odluku prvostepene sudske instance o upisu vlasništva u zemljišnim knjigama, drugostepeni organ je sudski predmet vratio prvostepenom organu na ponovno odlučivanje, čime se čitav proces upisivanja vlasništva nad zemljištem i objektima može rastegnuti na nekoliko godina.

Obzirom da je zemljište na kojem je izgrađena KBZ kupljeno sredstvima građana Zenice i da su svi objekti kojima upravlja KBZ izgrađeni sredstvima građana Zenice, a da se uslugama KBZ koriste svi stanovnici ZDK, Gradska uprava smatra da bi Vlada Zeničko-dobojskog kantona trebala učestvovati u realizaciji jednog kapitalnog infrastrukturnog projekta od interesa za cijelu zajednicu kao simboličnu kompenzaciju za zemljište i objekte koji bi bili preneseni u vlasništvo Kantonalne bolnice Zenica.

Stoga, ne prejudicirajući ishod sudskog postupka, a u želji da se što prije prevaziđe trenutna situacija i zastoj u realizaciji navedenih projekata, ponovo upućujemo poziv Vladi Zeničko-dobojskog kantona i menadžmentu KBZ za postizanje Sporazuma o prenošenju vlasništva sa Grada Zenica na KBZ, što je u duhu zaključaka Gradskog vijeća Zenica sa sjednice održane 24.10.2019. godine, uz preuzimanje obaveze od strane Kantonalne vlade da se u naredne dvije do tri godine, zajednički, sredstvima Kantona i Grada, finansira realizacija jednog kapitalnog infrastrukturnog projekta od interesa za cijelu zajednicu, projekta koji će koristiti i korisnici usluga KBZ.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona ima mogućnost da samostalno predloži Gradskoj upravi Zenice vrstu projekta i način sufinansiranja što bi bila i određena kompenzacija i simboličan gest kojim bi Vlada ZDK pokazala razumijevanje i uvažavanje za sve građane Zenice.

GRADSKA UPRAVA