Potpisan novi kolektivni ugovor između Sindikata i uprave ArcelorMittal Zenica

Nakon višemjesečnih pregovora potpisan je novi kolektivni ugovor između Sindikata i uprave ArcelorMittal Zenica.

Kolektivnim ugovorom definisana su sva materijalna prava za oko 2.400 radnika ove firme.

„Prije svega, treba znati da u Federaciji BiH zakonom nije regulisano nijedno materijalno pravo radnika, ni plaća, ni dodaci na plaće, ni naknade koje nemaju karakter plaće poput toplog obroka, prevoza, regresa ili druga prava. Ova prava radnici crpe iz kolekitivnih ugovora, a ako kolektivnog ugovora nema onda o svim pravima i obavezama samostalno odlučuje poslodavac pravilnikom o radu, gdje je uloga sindikata sporedna. Dakle, značaj kolektivnog ugovora za radnike je ogroman. Sindikat ArcelorMittal Zenica je još 27. aprila ove godine upravi dostavio svoj prijedlog novog kolektivnog ugovora. Prvi sastanak pregovaračkog tima sindikata na čelu sa predsjednikom sindikata Zuhdijom Kapetanovićem, i uprave ove firme održan je 30.06.2020. godine. Održano je ukupno deset pregovaračkih sastanaka u jednoj vrlo složenoj situaciji, tokom kojih su pregovarački timovi u konačnici uspjeli postići kompromis. Za radnike je važno da je dogovorena isplata regresa za godišnji odmor za 2020. godinu, u decembru ove godine, kao i regresa za 2021. godinu u maju iduće godine, u visini 50 posto prosječne plaće svih radnika“, kazao nam je Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK.

Prema njegovim riječima dogovoreno je i plaćanje pripravnosti za rad radnicima koji su u tzv. dežuri od kuće, kao i uvećanje dodatka za rad na dane praznika sa 70 posto na 100 posto od satnice. Kolektivnim ugovorom je definisano da će radnice porodilje imati pravo na naknadu razlike do punog iznosa plaće, na teret poslodavca.

„Ono što je također veoma bitno, ovaj kolektivni ugovor je stvorio pretpostavke da se konačno utvrde beneficirana radna mjesta, i ovaj će postupak biti okončan najkasnije u roku od 18 mjeseci. U tom smislu su već pokrenute određene aktivnosti uz angažman vanjske ovlaštene i certificirane organizacije. U kolektivni ugovor je ugrađena i odredba o dodatnih jedan do tri dana godišnjeg odmora za radnike koji su učestvovali o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, sukladno posebnom zakonu. U konačnici, iduće godine bi uz januarsku plaću radnicima trebao biti isplaćen i poseban bonus. Ovaj kolektivni ugovor će važiti do 31.05.2021. godine, a najkasnije 30 dana prije njegovog isteka Sindikat ArcelorMittala će upravi dostaviti svoj prijedlog novog kolektivnog ugovora“, kaže Mujkanović i dodaje da će se sve dogovoreno primjenjivati i na radnike Toplane.

 

Izvor: zenicainfo.ba