Pravni fakultet organizovao promociju knjige Jasminke Džumhur

Centar ženskih prava Zenica je, u okviru ovogodišnje Svjetske kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, sinoć u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici organizovao promociju knjige “Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: Perspektiva Bosne i Hercegovine” autorice Jasminke Džumhur.

“Najveći izazov je bio napisati ovu knjigu jer se ja od 1992. godine aktivno bavim pitanjima prava i položaja žrtava u bh. društvu radeći prije svega sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u ratu. Nažalost, moram reći nakon svih ovih godina da su žrtve u Bosni i Hercegovini i dalje obespravljene, nisu priznate u zakonodavstvu, pristup pravima im je jako otežan a posebno kada govorimo o četiri elementa tranzicijske pravde, jedino je pravo na istinu donekle ostvareno“, kaže autorica knjige i Ombudsmenka za ljudska prava Jasminka Džumhur.

O knjizi su govorile i dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Larisa Velić, i Duška Andrić-Ružičić, ispred Centra ženskih prava.

„Viktimologija je nova naučna grana koja se bavi pitanjem žrtava, a to je pitanje aktuelno u Bosni i Hercegovini poslije rata kao i za vrijeme pandemije u kojoj imamo sve više žrtava porodičnog nasilja stoga je ova knjiga značajna za bh. društvo ali i za naše studente“, dodaje Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Izvor: zenicainfo.ba