Predstavnici Grada Zenica u sklopu projekta mPower2020 posjetili Brisel

Grad Zenica, kao jedini član iz Bosne i Hercegovine, učestvuje u projektu mPower kojeg čini konzorcijum partnera Univeritet Glasgowa, Platform, Transnacionalni Institut (Holandija), Energy Cities, Institut za političku ekologiju (Hrvatska), Univerzitet Basque zemlje i Carbon Co-op, a koji je finansiran od strane EU u sklopu projekta Horizon 2020. Mpower predstavlja program za učenje u cilju pomoći općinama i gradovima u razvijanju inovativnih projekata u oblasti energetike i u kreiranju ambicioznih planova u sklopu energetske tranzicije, a sve u cilju stvaranja poštene, čiste i demokratske energetske budućnosti. Kroz projekat, učesnici će naučiti iz najboljih praksi i istražiti inovativne poslovne i modele za upravljanje, prepoznati rizike i prepreke, prepoznati i obavezati se na repliciranje modela koji najbolje pogoduju lokalnom okruženju, razviti nove ideje, projekte i mjere u sklopu energetske strategije na nivou lokalne zajednice itd. Projekat je započeo u maju 2018 godine i trajat će četiri godine.  Posebno ističemo zahvalnost partnerima koji su prepoznali i pohvalili izuzetne napore Gradske uprave na čelu sa Gradonačelnikom, u smanjenju ugljičnog otiska i zaštiti od klimatskih promjena, u okviru svoje nadležnosti.

Od 24 evropska grada koji učestvuju u projektu, Grad Zenica pripada grupi 3- Energetska efikasnost (mali gradovi). Grupu također sačinjavaju gradovi Horst aan de Maas (Holandija),  Frederiskhavn (Danska), Rijeka (Hrvatska), Aradippou (Kipar) i  Mizil (Rumunija). U sklopu projekta obavljen je prvi sastanak uživo, u Briselu, od 02. do 04. septembra. U sklopu ovog putovanja, članovi grupe 3 su prezentovali karakteristike gradova i država iz kojih dolaze, radili grupno na generiranju ideja i prevazilaženju pojedinačnih prepreka, a zatim prisustvovali predavanju eksperata Joris Gansemansa, klimatskog savjetnika gradonačelnika Genta, Annick Vanderpoorten, šefice odjela Briselskog ureda za okoliš i Clémence Hutin, predstavnice organizacije Friends of the Earth Europe i klimatskog eksperta. Nakon predavanja, dogovoreni su sljedeći koraci koji se sastoje od intenzivnih online seminara i sastanaka, a sve u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

 

Izvor: zenica.ba