Pripremljena uredba o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga u Federaciji BiH

Najnižu osnovnu cijenu vodnih usluga treba utvrđivati sistemskim pristupom, na osnovu propisane regulative – metodologije na nivou Federacije BiH.

U sklopu toga pripremljen je Prijedlog uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji BiH koju treba da usvoji Vlada Federacije BiH – potvrđeno je Feni iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Uredba bi predstavljala pravni okvir koji bi se primjenjivao na cijelom području Federacije BiH. S njom bi trebali biti usklađeni kantonalni zakoni o komunalnim djelatnostima, a uz njenu primjenu jedinice lokalne samouprave (JLS) bi odlučivale o cijeni vodnih usluga.

Iz Ministarstva navode da se po izvršenim analizama i iskustvu jedinica lokalne samouprave, u kojima se metodologija sadržana u uredbi već primjenjuje, može očekivati da dođe i do povećanja, ali i smanjenja cijene vodnih usluga, a što će biti različito od jedne do druge jedinice lokalne samouprave, ovisno o troškovima održavanja postojeće infrastrukture (vodovodnog i kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje) putem kojih se isporuka vodnih usluga osigurava.

Značajnije povećanje se ne očekuje za postojeće usluge (isporuka vode i odvodnja), a do povećanja će doći kada se usluga proširi sa prečišćavanjem otpadne vode, tj. izgradnjom uređaja za prečišćavanje.

Također treba doći do ujednačavanja cijena vodnih usluga za pravne subjekte i stanovništvo koji su priključeni na iste sisteme vodovoda i odvodnje. Ova metodologija se već četiri godine testira kroz UNDP projekte: Goal-Wash/Waters i MEG. Implementira se dobrovoljno u 20 općina u BiH – ističu iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.