Realizovan projekat hortikulturnog uređenja prostora Poslovne zone Zenica 1

Nakon što je Agencija ZEDA aplicirala na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu, koji je objavljen u maju 2019. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, LOT 9 – koji obuhvata projekte koji se odnose na smanjenje emisija štetnih plinova od industrije i saobraćaja, na poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka, naročito u urbanim sredinama, te sa Fondom potpisala ugovor 20. januara 2020. godine, uslijedili su radovi na realizaciji projektinih aktivnosti.

Fond za zaštitu okoliša FBiH je Agenciji ZEDA odobrio sredstva u iznosu od 20,000 KM, a preostala potrebna sredstva za realizaciju projekta sufinansirali su  Grad Zenica i Agencija ZEDA.

Izvođač radova bilo je preduzeće „PRUNUS“ d.o.o. Kakanj, a cilj projekta bio je formiranje prirodne, zelene barijere između Poslovne zone Zenica 1, naselja i Arcelor Mittala u dijelu grada u nesporednoj blizini Arcelor Mittala kao jednog od najvećih zagađivača u Zenici.

„Rješenje hortikulturnog uređenja prostora uz granicu Poslovne zone Zenica 1 prema Arcelor Mittalu i GGM“ projekat je kojim je Zona dobila 230 drvorednih sadnica i 230 ukrasnih grmova.

Sadnjom drveća, bilja, pravljenjem travnjaka i ružičnjaka, osim što se mnogo doprinijelo estetskom izgledu Poslovne zone i ugodnom ambijentu, stvoreni su uslovi za veće pohranjivanje ugljen dioksida i većem oslobađanju kisika što direktno poboljšava kvalitet zraka.

Zelena infrastruktura ublažava krute i hladne građevinske forme, a doprinijet će i apsorpciji industrijske buke.

Treba istaći da je istovremeno i Grad Zenica  realizovao aktivnosti hortikulturnog uređenja Poslovne zone Zenica 1 u saradnji sa preduzećem „Agro-vrt“ d.o.o. Kakanj.