Reducirana hospitalizacija pacijenata i hirurški operativni program u zeničkoj bolnici

Zbog trenutne epidemiološke situacije a koja se odnosi na sezonske gripe i mogućnost pojave pacijenata pozitivnih na korona virus, bolnici su potrebni veći kapaciteti liječenja u intenzivnoj njezi, a time i dodatni angažman osoblja za tu vrsti usluga.

Ovo su razlozi zbog čega je menadžment Bolnice donio odluku:

  • O obustavi redovnog operativnog programa. Radit će se samo hitni operativni zahvati i oni sa neodložnim onkološkim indikacijama.
  • U bolnicu se primaju pacijenti po hitnim indikacijama za bolnički tretman, a odlažu hospitalizacije po drugim indikacijama ( dijagnostičko ispitivanje, hladni operativne indikacije …).
  • Potpuno se zabranjuju posjete pacijentima i ulazak civila u prostore odjela.