U novembru u BiH zabilježeno 10 incidenata počinjenih iz mržnje

Izvještaj “Monitora mržnje” odnosi se na podatke iz novembra 2020. godine, a prema njima, u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 10 incidenata koji se odnose na mržnju.

Konkretno, četiri incidenta vezana su za oštećenja imovine, 3 incidenta su zabilježena u kategoriji oštećenja vjerskih objekata. Dva incidenta zabilježena su kao verbalni napadi i tri incidenta svrstana su u kategoriju “Ostalo”.

Kada su u pitanju reakcije na ove incidente koji su zabilježeni u novembru, OSCE je registrovao 11 reakcija od kojih 9 spada u javne osude od javnih dužnosnika te dvije osude od civilnog društva. Ono što zabrinjava jeste činjenica da uprkos tome što su zabilježena tri incidenta vezana za oštećenje vjerskih objekata, nije zabilježena nijedna reakcija u vidu popravljanja imovine.

Kada su u pitanju slučajevi od početka godine, od januara 2020. OSCE je zabilježio 28 incidenata počinjenih iz mržnje s najmanje jednom reakcijom. Ukupan broj zabilježenih incidenata od početka godine je 112, a najveći broj zabilježen je u januaru (15) i julu, odnosno augustu (13).

Kako su naveli iz ove organizacije, Misija OSCE-a u BiH podržava vladine institucije, pravosudni sistem, lokalne organe vlasti i civilno društvo u efikasnom reagovanju na ovakve vrste incidenata.