U Poslovnoj zoni “Zenica 1” još bolji uslovi za izgradnju objekata i nove poslovne aktivnosti

U Poslovnoj zoni „Zenica 1“ je u toku realizacija projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, faza III i IV. Ugovorena vrijednost radova je 290.761,73 KM i cjelokupan iznos se finansira iz Budžeta Grada Zenica, a izvođač radova je preduzeće „Špic beton“ d.o.o. Zenica.

Cilj projekta je podrška razvoju malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje infrastrukture na principu poboljšanja pristupa, kapaciteta, kvaliteta i atraktivnosti poslovnih zona u gradu Zenica.

Poseban cilj ovog projekta je unaprjeđenje komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni „Zenica 1“ izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže u dužini od cca 700 metara. Projektom će se riješiti snabdijevanje vodom i odvodnja otpadnih voda dijela poslovne zone u površini od cca 40.000 m².

Projekat će za 10 postojećih malih i srednjih preduzeća (korisnika zone, kupaca parcela), stvoriti infrastrukturne uslove za izgradnju objekata i početak poslovnih aktivnosti i nova zapošljavanja. Pored infrastrukturnog uređenja postojećih parcela, projektom se rješava infrastruktura i na slobodnom građevinskom zemljištu u površini cca 25.000 m², što omogućava formiranje novih parcela i ulazak novih korisnika u zonu, a time i nova zapošljavanja.