U toku faza sanacije šteta na prostoru Grada Zenice i ZDK

Faza sanacije šteta, nastalih 03. februara, u toku je i danas, dok ekipe civilne zaštite poduzimaju potrebne mjere i na prostoru Grada Zenice i Zeničko – dobojskog kantona.

Stanje nakon poplava stabilizovalo se na prostoru Grada Zenice, a tamo gdje još ima nanosa ostaju mašine u koritima rijeka i na putnoj infrastrukturi, dok mobilni timovi civilne zaštite Gradskog štaba zaduženi za Nemilski, Babinski, Kočevski i Lašvanski sliv, poduzimaju potrebne mjere na terenu.

– Mašine i dalje rade na produbljivanju i čišćenju riječnih korita, jer imamo stalne nanose materijala, timovi na terenu sagledavaju stanje putne infrastrukture, saniraju je i čiste, te poduzimaju mjere opravke oštećenih kolovoza, a radimo i na ispumpanju vode iz poplavljenih kuća, kao na primijer u Lokvinama, – navodi Midhat Serdarević, pomoćnik gradonačelnika Zenice za civilnu zaštitu, napominjući da ekipe Albe čiste ulice od nanosa i mulja.

Aktivno radi i gradska Komisija za procjenu šteta po zahtjevima građana, izlazeći na teren, snimajući stanje i procjenjujući štete, a svi zainteresovani za podnošenje ovog zahtjeva, po riječima gospodina Serdarevića, mogu to učiniti u roku od 8 dana u zgradi Uprave Grada Zenice u prizemlju, gdje se nalaze i potrebni obrazci.

Na sanaciji posljedica posljednjih poplava na prostoru ZDK u kontinuitetu  rade i ekipe Uprave civilne zaštite ZDK.

-Službe koje su zadužene za popravak putne infrastrukture, održavanje riječnih korita i uklanjanje nanosa intenzivno rade na terenu, – ističe Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, dodajući da je na prostoru Općine Kakanj juče proglašen prestanak stanja prirodne i druge nesreće.