U ZDK započela distribucija 4.000 vakcina protiv sezonske gripe

Počela je distribucija vakcina protiv sezonske gripe, a Zeničko-dobojskom kantonu je na raspolaganju 4.000 ovih vakcina, koje su besplatne i mogu ih primiti pacijenti iz rizičnih skupina koji su se već izjasnili da žele primiti vakcinu protiv gripe.

Od odabrane farmaceutske/distribucijske kuće za ovu sezonu gripe je nabavljeno 4.000 vakcina za rizične grupe stanovništva u Zeničko-dobojskom kantonu. Podsjećamo, rizičnim grupama se smatraju stariji od 65 godina, bolesnici sa hroničnim oboljenjima, te djeca.

“Nakon što je Zeničko-dobojski kanton, kao ugovarač, zaprimio vakcine, one su skladištene kod nas i distribuiraju se prema utvrđenom planu i potrebama Domova zdravlja u svim općinama i gradovima ZDK”, obavjestili su nas iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, ustanove preko koje se distribuiraju vakcine.

Te potrebe su iskazane prije nabavke, a zasnivaju se na procjeni namjera za vakcinisanjem, dosadašnje prakse, kao i broja pripadnika rizičnih grupa na određenom području.

“Sudeći po našoj anketi sugrađani su ZA vakcinu, smatraju da ih se treba primiti. Čak su nam u odgovorima napominjali i da će rado primiti vakcinu protiv COVID-19 kada bude dostupna.”

Što se tiče same aplikacije vakcina protiv sezonske gripe prema građanima, odnosno primaocima vakcine, taj posao obavljaju domovi zdravlja, uglavnom preko ljekara porodične medicine, koji su na terenu i najupućeniji ko pripada rizičnim grupama, pa zainteresovani građani se za primanje vakcine javljaju svojim porodičnim ljekarima, koji onda ih upućuju na lokacije u domovima zdravlja, gdje se primaju vakcine.

 

Izvor: zenicainfo.ba