Ukidaju se intervjui za prijem u škole?

U Zeničko-dobojskom kantonu je aktuelizirana mogućnost ukidanja intervjua prilikom zapošljavanja prosvjetnih radnika. Radi se o inicijativi Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, a Skupština ZDK-a na posljednjoj sjednici prihvatila je inicijativu zastupnika Adela Sinanovića (SBB) i podržala ovu ideju. – Intervju je bio još jedini modalitet uticaja ljudskog faktora na prijem radnika i mogućnost koruptivnog djelovanja komisije za intervjue. Imajući u vidu da je ZDK lider u transparentnosti zapošljavanja i da je žalosno da to ne možemo primijeniti kod ostalih javnih preduzeća i ustanova, prema odlukama kantonalnog povjereništva donesenim prije šest mjeseci donijeli smo odluku o inicijativi za ukidanja intervjua, kazao je Selvedin Šatorović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK-a.
Dodao je kako postoje određeni otpori pojedinih direktora škola, koji žele na neki način ostaviti mogućnost uticaja na to ko će dobiti posao. Imajući u vidu da škole nemaju račune i nemaju mogućnost nekih drugih malverzacija, veli, ostaje im još samo da manipulišu tokom prijema kandidata.
– Žalosno je da isti ti direktori potenciraju raspisivanje konkursa za rad na određeno vrijeme i to na duži period od deset i više godina, što nije nimalo dobro. Ukoliko su zaista prijatelji prosvjetnih radnika, onda školski odbori zajedno sa direktorima trebaju za ta radna mjesta raspisati prijem na neodređeno radno vrijeme. Imali smo više od 800 pozicija raspisanih tokom ljetnih konkursa. Mislim da je barem polovina od tih pozicija mogla biti raspisana na neodređeno vrijeme, istakao je Šatorović.
Selvedin Šatorović, nedavno je na Kongresu u Sarajevu izabran za novog-starog predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH te će obnašati ovu funkciju i u narednom četvrogodišnjem mandatu. – Održan je veličanstven kongres. Imali smo više od 30 inostranih delegacija. Pokazali smo apsolutno jedinstvo i opredjeljenje za jačanje ekonomsko-socijalnog i materijalnog položaja prosvjetnih radnika. Na svim kantonima gdje djeluje ovaj sindikat smo ili dogovorili ili je u fazi pregovora povećanje plata. Već je završena priča u Tuzlanskom kantonu gdje se povećava plata za 6,5 posto, završeni su pregovori oko usklađivanju Kolektivnog ugovora na području Unsko-sanskog kantona. Slična situacija je u Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu i naravno, ovih dana očekujemo završetak pregovora i sa vladama Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona. Možemo reći da će prosvjetni radnici, sasvim sigurno, u 2018. godini biti nešto zadovoljniji i da ćemo kroz ove pregovore poboljšati njihove plate i njihova ukupna primnanja, kazao je Šatorović. On je dodao da će budno pratiti zakone koji se donose na nivou Federacije, posebno Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, i shodno tim zakonima pokušati napraviti dogovore sa socijalnim partnerima na nivou kantona da ne dođe do bitnih poremećaja po pitanju ukupnih primanja prosvjetnih radnika.