Uspostavljanje registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava

Privredna komora ZDK u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport organizuje online edukaciju na temu: „Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava na području ZDK“. 

Ova edukacija o načinima pomenute registracije, benefitima, pravima i obavezama, namijenjena je ustanovama za obrazovanje odraslih, ali i zainteresovanim kompanijama sa ovog prostora.

“Prema novom Pravilniku o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad ili praktična nastava, svi poslodavci kod koji se izvodi ova nastava u okviru formalnog obrazovanja odraslih na području kantona, dužni su da se verifikuju za ovaj vid aktivnosti, a kompletnu proceduru verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava, provodi Privredna komora ZDK, dok su u ovaj proces direktno uključene i ustanove za obrazovanje odraslih, koje su takođe glavni akteri”, pojašnjava razloge ove edukacije Nedžad Jusufhodžić, stručni saradnik za pravne poslove u Privrednoj komori ZDK i jedan od voditelja online edukacije.

“Zadovolnji smo interesovanjem učesnika za edukaciju, jer su svoje učešće prijavile skoro sve ustanove za obrazovanje odraslih sa teritorija ZDK, a značajan je broj i kompanija zainteresovanih da se kod njih polaznici educiraju kroz praktičnu nastavu, a kasnije možda i uposle”, navodi Jusufhodžić.

 

Izvor: zenicainfo.ba