Za vrijeme praznika pojačane kontrole policije i inspekcije

U prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona danas, 24.12.2020. godine, održan je radni sastanak sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnim sanitarnim inspektorom.

Kako je i predviđeno, na održanom sastanku je razgovarano o aktivnostima koje će se poduzimati u okviru utvrđenih nadležnosti, a u vezi nastupajućih novogodišnjih praznika, te svih drugih aktivnosti na kontroli sprovođenja i poštivanja mjera iz naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi, a prvenstveno dijela naredbe kojim se zabranjuje organizirana proslava dočeka Nove godine.

U tom kontekstu, donesen je zajednički stav da će se u narednim danima poduzimati intenzivne koordinirane kontrole i obilasci svih ugostiteljskih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom će policijski službenici i inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona upoznati vlasnike objekata sa odredbama aktuelne naredbe koje se tiču zabrane organizovanja dočeka Nove godine, kao i ograničenog rada ugostiteljskih objekata do 23,00 sata, te će upozoriti na obavezu poštivanja istih.

Takođe će, a sa ciljem kontrole poštivanja naloženih mjera, na dan 31.12.2020. godine, policijski službenici i inspektori općinskih, gradskih i kantonalnih inspekcija, na području cijelog kantona vršiti kontrolu ugostiteljskih objekata, kojom prilikom će u slučaju kršenja naznačenih odredbi preduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

U tom smislu, posebno napominjemo da će biti ispražnjen i zatvoren svaki ugostiteljski objekat za koji se, utvrđenom inspekcijskom kontrolom, utvrdi da radi poslije 23,00 sata ili da je u istom organizovan doček Nove godine. Pored kontrole ova dva segmenta, pojačanim kontrolama u ugostiteljskim objektima bit će kontrolisano i poštivanje drugih odredbi iz naredbi Kriznog štaba, a koje se ogledaju u tome da u ugostiteljskom objektu ne smije biti prisutno više od 30 ljudi, da je obavezno nošenje maske i poštivanje distance od minimalno 2 metra. Svaki slučaj nepoštivanja naloženih mjera bit će sankcionisan.

Naznačene aktivnosti ne mogu dati željene rezultate bez aktivnog učešća i saradnje građana, te u tom kontekstu pozivamo vlasnike ugostiteljskih objekata i sve građane da nastupajuće novogodišnje praznike dočekaju u uslovima koji ne predstavljaju kršenje naznačenih odredbi, kako ne bi bilo potrebe za intervencijom policijskih službenika i inspekcijskih službi, kao i utvrđivanjem odgovornosti i sankcionicanjem počinilaca prekršaja.

Građani, vašim pozitivnim primjerom djelujte u okviru dozvoljenih normi i propisa, te poštivanjem mjera zaštite smanjite rizike po zdravlje ne samo vas nego i vaših ukućana, prijatelja i komšija.

Ponovo naglašavamo da će  Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona bezrezervno angažovati sve raspoložive kapacitete i resurse sa ciljem vršenja kontrole poštivanja aktuelnih naredbi, te u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona poduzeti sve potrebne mjere kako bi se unaprijedilo funkcionisanje aktuelnih mjera zaštite, te zadokumentovalo i sankcionisalo svako odstupanje i nepoštivanje naloženih mjera.