Započela adaptacija ambulante porodične medicine “Crkvice”

JU “Dom zdravlja” Zenica kontinuirano radi na poboljšanju ambijenta ambulanti porodične medicine.

Adaptacija dotrajalog objekta ambulante porodične medicine “Crkvice” započela je 15.2.2021.godine. Za vrijeme adaptacije, ambulanta će biti podijeljena na dva dijela pri čemu će se jedan dio adaptirati, a drugi koristiti za neometan svakodnevni rad s pacijentima.

Osoblje i kompletna medicinska oprema iz ambulante “Crkvice” biti će na raspolaganju našim pacijentima u dijelu ambulante koji se u tom momentu ne adaptira, tako da pacijenti neće imati prekid u korištenju zdravstvenih usluga.

Renoviranje ambulante bit će sprovedeno pod stalnim nadzorom direktorice JU “Dom zdravlja” Zenica, bez zastoja i poteškoća u radu.

Ukupna vrijednost adaptacije objekta porodične ambulante “Crkvice” je 48.825,90 KM bez uračunatog PDV-a. Sva sredstva obezbijeđena su od strane JU “Dom zdravlja” Zenica.

Završetak radova na objektu ambulante porodične medicine “Crkvice” planiran je za 45 radnih dana od dana početka adaptacije.