ZEDA s polaznicima kursa 2D i 3D modeliranja započela praktičnu obuku u partnerskim preduzećima

U decembru 2020. godine, Agencija ZEDA je počela realizovati tromjesečni kurs 2D crtanja i 3D modeliranja u programima AutoCAD i Fusion 360. Kurs se realizuje u okviru implementacije projekta Digital Design and Manufacturing – DDM na kojem će polaznici naučiti crtati i modelirati u navednim aplikacijama. Planom obuke predviđen je i praktični dio obuke (obrada na CNC mašianma), koji se realizuje u preduzećima koji su partneri na projektu: Glovis d.o.o., Domus Arredi d.o.o., Braća Karić d.o.o, Femetall d.o.o. i RM-LH d.o.o.

Prošle sedmice je ZEDA s polaznicima kursa posjetila preduzeće Glovis d.o.o., koje se bavi proizvodnjom dječijih igrališta. U toku posjete polaznicima kursa prezentovana je obrada na CNC mašinama, put od crteža do finalnog proizvoda.

U narednom periodu će se realizovati drugi dio prvog cikulusa edukacije iz 3D modeliranja.

Projekat Digital Design and Manufacturing – DDM ima za cilj unapređenje konkurentnosti kompanija kroz programe edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te kreiranje prilika za studente i nezaposlene za sticanje novih kvalifikacija radi unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i lakše zaposlenje.

Ovaj projekat finansira USAID WHAM, a ukupna vrijednost projekta iznosi 35.032,92 KM.

Uskoro ćete biti obaviješteni o novim aktivnostima koje će se realizovati u okviru ovog Projekta, a više informacija možete saznati na https://zeda.ba/category/wham-ddm/