Zenički volonteri poručuju: “Više uticati na promjenu svijesti mladih o volontiranju, kako bi se uključili u ovaj vid aktivnosti”

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan volontera, odnosno Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak. Obilježava se od 1985. godine, kada ga je utvrdila opšta skupština Ujedinjenih naroda, a sa ciljem promocije djelovanja volontera i isticanja značaja dobrovoljnog rad.

“Ja sam volonter već punih šest godina, a među glavnim motivima bavljenja ovim radom su mi: unapređenje ličnih potencijala, kreiranje boljih standarda u našoj životnoj sredini, pružanje pomoći ljudima, kada im  je najpotrebnija, te širenje kruga poznanika”, ističe Tahir Kavaz, volonter Crvenog križa Zenice, navodeći da mladi danas i nisu u dovoljnoj mjeri zainteresovani za dobrovoljni, odnosno volonterski rad i da bi trebalo više uticati na promjenu njihove svijesti kako bi se u značajnijoj mjeri uključili u ovaj vid aktivnosti.

“Volontiranjem se bavim dvije godine i želja mi je na ovaj način da proširim svoje iskustvo u radu sa novim ljudima, ali i svoje vidike, te da iskoristim  slobodno vrijeme i mogućnosti za pružanje pomoći drugima”, kaže Sumeja Bektaš, volonterka zeničke humanitarne organizacije „Merhamet“, smatrajući da bi, iako ih ima već dosta, mladih volontera u Zenici moglo biti i više, na što bi roditelji mogli uticati u većoj mjeri nego dosad.

 

Izvor: zenicainfo.ba