Projekat šeste lamele vrijedan oko 2 miliona KM u završnoj fazi

Bolnica fra Mato Nikolić u Novoj Biloj kod Travnika

Na objektu šeste lamele u sklopu Bolnice fra Mato Nikolić u Novoj Biloj u toku su završni radovi. Radnici užurbano završavaju vanjske i unutrašnje radove. Projekat vrijedan 2 miliona konvertibilnih maraka najvećim dijelom finansira Republika Hrvatska koja je tokom proteklih godina donirala 1,2 miliona KM, oko 100.000 KM prikupljeno je kroz razne humanitarne akcije, a sa 100.000 KM projekat je podržala i Vlada SBK.

-Kandidirali smo projekat i za općinski i za kantonalni budžet jer kada drugi donatori, bilo da su međunarodni ili domaći, vide da i lokalna zajednica ima interes, onda se lakše uključuju u ove projekte. Posljednjih nekoliko godina imamo izuzetnu podršku kantonalne Vlade i resornog ministarstva, kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja SBK.  Ta podrška je kroz druge projekte, kao što energetska učinkovitost i nabavka dijagnostičke opreme bila maksimalna. – govori nam prim.dr. Velimir Valjan, direktor Bolnice u Novoj Biloj.

Za ovu zdravstvenu ustanovu i osiguranike u srednjoj Bosni skori završetk radova na šestoj lameli značit još bolje zdravstvene usluge, prije svega bolju dijagnostiku.

-Na površini od 1.250 kvadratnih metara imat ćemo 24 kreveta, a naglasak je na dijagnostičkim uslugama i tu će biti smještena citologija, patologija i transfuzija koja je trenutno u podrumskim prosotorima. Ovim projektom postat ćemo i prva javna zdravstvena ustanova koja ima poseban prostor za smještaj magnetne rezonance. – pojašnjava nam dr. Valjan.

Ova bolnica trenutno ima  145 postelja, tako da bi  nakon završetka ove lamele trebala imati 170  postelja što je optimalno za raspoloživi kadar i regiju koju pokriva. Prema ranijim najavama ovaj projekat trebao bi biti okončan do kraja ove godine.

Bolnica u Novoj Biloj, kao i još dvije bolnice na području travničke općine koje pružaju preko 90 posto zdravstvenih usluga u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti primjer su i dobrog i odgovornog poslovanja. Sve posluju pozitivno i što je izuzetak u BiH.