Otvorena izložba „Jugoslavija 1989: još samo par godina za nas“

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, pripremio i producirao je izložbu u Muzeju Grada Zenica, pod nazivom „Jugoslavija 1989: još samo par godina za nas“.

Izložba se organizira povodom obilježavanja tridesetogodišnjice pada Berlinskog zida i sloma socijalizma u Evropi, te događaja u Jugoslaviji 1989. godine.

Osnovna ideja izložbe bila je predstaviti ključne događaje u Jugoslaviji i u svijetu, koji su obilježili kraj 20. stoljeća, a naslov izložbe „Još samo par godina za nas“ simbolično nagovještava raspad Jugoslavije kroz hit Ekatarine Velike, koji je upravo objavljen i plasiran 1989. godine. Izložba je miks politike i kulture, ekonomije i inflacije, upravo različitih događaja i situacija koje su zajedničke brojnim generacijama i koje su obilježile život u Jugoslaviji krajem osamdesetih.

„Tema izložbe je ’89. godina u Jugoslaviji i svijetu, odnosno, raspad socijalizma i dolazak nekih novih sistema koji će obilježiti naše živote nakon ove godine. Izložba je dosta posjećena. U Sarajevu i Jajcu prošla je zapaženo, gdje je bilo drugo otvorenje. Nadamo se da će i ovdje tako biti,“- rekao je jedan od autora izložbe, Sanin Hatibović.

Izložba se sastoji od 24 panoa, a hronološki prati političke, ekonomske i kulturne događaje iz 1989. godine u Jugoslaviji i zemljama Istočne i Srednje Evrope. Konceptualno je podijeljena na dva dijela: Jugoslavija i Svijet. Izložba sadrži fotografije, karikature i tekstove iz sedmičnih novina objavljenih u Jugoslaviji 1989. godine, što je imalo za cilj sagledavanje 1989. godine iz različitih pozicija, stavova, te izbjegavanje jednostranih mišljenja i uvjerenja koja su se mogla nazrijeti u pojedinim listovima.

Autori izložbe su bibliotekari Bošnjačkog instituta, Narcisa Puljek-Buburić, Sanin Hatibović i Amra Krzić, koji su pregledali štampu, istraživali dostupne materijale i izvore, te sklopili jednu cjelokupnu priču o kraju osamdesetih u Jugoslaviji. Izložba u Muzeju Grada Zenice ostaje otvorena do 13. novembra.

 

Izvor: zenicainfo.ba