Tradicionalni Zimski seminar Karate saveza FBIH

Karate savez Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 21. do 23.januara 2022. godine organizovao je tradicionalni Zimski seminar. Seminaru je prisustvovalo 435 učesnika, sa 630 prijava iz 97 klubova koji rade u sklopu Karate saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Planom i programom licencnog seminara predviđene su teme koje su usko vezana za karate uopšte, sa posebnim osvrtom na fizičku pripreme mladih sportista. Kao predavači na seminaru bili  su  profesori sa Fasto  fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na seminaru su prisustvovali treneri iz svih klubova koji čine Karate savez Zedo kantona i tom prilikom 16 trenera je položilo trenerske licence, dok je 11 trenera položilo ispitivačke licence.

U okviru istog seminara održana je  priprema perspektivnih takmičara, te priprema takmičara za polaganje zvanja majstor karatea od 1. do 5. dana. Nakon izvršenog polaganja Karate savez ZeDo kantona bogatiji je za 4 takmičara koji su položili tehnički pojas, 12 majstora 1.dan, te 1 takmičar za zvanje majstor karatea 4. dan.

 

Izvor: zenicainfo.ba