Marinko Kelavić i Sehadet Hadžić, direktor i predstavnik Odsjeka za zapošljavanje Službe za zapošljavanje ZDK, Amir Kazaz, predsjednik Udruženja poslodavaca Breza i Fikret Bašić, šef lokalnog Biroa za zapošljavanje, u sali Općinskog vijeća prezentirali su pogodnosti novih programa subvencioniranja zapošljavanja, donesenih na osnovu Uredbe o...