Završeni su svi radovi na izgradnji poddionice Autoputa na pravcu Drivuša – Klopče. Na ovom dijelu trase zeničke zaobilaznice, duge 2 kilometra i 300 metara, izgrađeni su Most Drivuša, dug 650 metara, Vijadukt Perin Han, dug 400 metara, sa širinom od 13,6 metara i izvedeno niz...