simuliranje sudnice Tag

Kvaliteta usvojenih znanja i stečenih vještina kod studenata prava Sveučilišta „VITEZ“ odavno su prepoznate u našoj društvenoj zajednici, a nova potvrda tome stigla je od mjerodavnih općinskih struktura vlasti u Travniku. Naime, općina Travnik je u ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije (9.12.2018.), uključila...