Sveučilište “Vitez” u Travniku Tag

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ se priprema za obilježavanja 10. obljetnice osnutka i rada. Naime, premda egzistira još od 2006. godine kao organizacijska jedinica Univerziteta „Apeiron“ iz Banja Luke, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ službeno je osnovano i registrirano 2008. godine pod prvotnim nazivom Otvoreni univerzitet „Apeiron“ Travnik. Pod današnjim nazivom,...

Kvaliteta usvojenih znanja i stečenih vještina kod studenata prava Sveučilišta „VITEZ“ odavno su prepoznate u našoj društvenoj zajednici, a nova potvrda tome stigla je od mjerodavnih općinskih struktura vlasti u Travniku. Naime, općina Travnik je u ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije (9.12.2018.), uključila...

  Kviz znanja „Koliko poznajemo EU?“ održat će se u subotu, 09.06.2018. godine, s početkom u 10:00 sati,  u zgradi Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku. Natjecanje organizira Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez, uz organizacijsku potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta KSB/SBK. Natjecanje će biti podijeljeno u dvije faze,...