Timod EXPO Tag

 1. Marta 2019.travnik-grad Balkan Textile Fair, Beograd, sajam, tekstil, Timod, Timod EXPO Sajam tekstila, kože i obuće Timod EXPO 2019 koji će se krajem aprila ove godine održati u Travniku uspješno je predstavljen proizvođačima iz tekstilne branše na sajmu tekstila Balkan Textile Fair 2019 u Beogradu. Članovi Organizacionog odbora sajma Timod EXPO 2019,...