Univerzitet/Sveučilište Vitez u Travniku Tag

Na nedavno održanom predavanju na drugom ciklusu studija na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta/ Univerziteta “Vitez”  o planiranju  ljudskih resursa i upravljanja u zdravstvu, u okviru predmeta  Strateški menadžment ljudskih resursa u zdravstvu (predavač prof.dr. Jamila Jaganjac), studenti su simulirali prijem kandidata putem javnog konkursa raspisanog za radna...

U sklopu praktične nastave iz predmeta Kriminologija s penologijom, studenti Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u srijedu su boravili u posjetu Kazneno popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici. „Ovaj praktični dio nastave realiziran je kako bi studenti, na taj način, lakše shvatili svrhu izvršenja kazne zatvora,...

  Univerzitet/ Sveučilište „Vitez“ u Travniku upriličio je svečani blagdanski koncert učenika Srednje glazbene škole Jakova  Gotovca iz Novog Travnika. Učenici ove muzičke škole koji osvajaju brojne medalje i priznanja upriličili su ugodno polustano druženje. Univerzitet/Sveučilište “Vitez” ovom prilikom uručilo je zahvalnice i priznanja studentima i  organizacijama...