Akcija uklanjanja pasa lutalica

U Zenici je počela akcija uklanjanja pasa lutalica koju provodi preduzeće “ALBA Zenica”.  Ovo preduzeće je potpisalo ugovor sa Gradom Zenica koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, i svih drugih zakonskih uslova za pokretanje higijenskog servisa i skloništa za životinje. Namjenski izgrađeno sklonište za životinje koje je u vlasništvu Grada Zenica, nalazi se na području grada Zenica, i dodijeljeno je ALBI na upravljanje. Novoizgrađeno sklonište za životinje, koje je napravljeno u skladu sa pravilnikom, nalazi se na propisanoj udaljenosti od naseljenog mjesta na oko 500 metara i obezbjeđuje sve propisane higijensko-tehničke uvjete za smještaj životinja. Iz ALBA-e su pozvali građane da omoguće odnosno da ne sprječavaju aktivnosti uklanjanja pasa bez vlasnika sa ulica. Sve informacije vezano za rad skloništa i higijenskog servisa mogu se naći na web stranici ALBA-e od 1. februara. Pitanja vezana za azil mogu se postaviti putem e-maila [email protected], a vrlo brzo će biti i direktna telefonska linija, putem koje će građani moći prijavljivati agresivne i/ili bolesne pse lutalice.