Pozorišna čarolija za djecu i mlade u okviru VI IFET-a

VI internacionalni festival edukativnog teatra – IFET 2020. za dane vikenda donosi pozorišnu čaroliju za djecu i mlade u zeničkom Bosanskom narodnom pozorištu. U subotu, 12. decembra u 12 sati.

Predstava „O nježnosti“ je nastala u produkciji Pozorišta lutaka Mostar i u režiji Ines Pašić, koja je o predstavi napisala: „’O nježnosti’ je splet scena iz života viđenih iz ugla koji nema ambiciju da donosi sudove ni o komu i ni o čemu. To su svakodnevne situacije pune ‘malih i velikih’ sukoba i proturječnosti humoristične i poetske prirode. Svi ti momenti, iako različiti, imaju nešto zajedničko. To je moć nježnosti koja preobražava tragikomične situacije u katarzično teatarsko i ljudsko iskustvo. Scenske tehnike kojima se glumci služe su tjelesne i ritmičke figure, pantomima i animacija predmeta. Muzička podloga je važan elemenat koji snaži scenski sadržaj.

U vrijeme velikih tehnoloških dostignuća mnogi umjetnici imaju potrebu vratiti se iznimnoj jednostavnosti. Ta potraga za suštinskim u zahtjevnoj lutkarskoj i glumačkoj igri je metafora potrage za onostranim u svima nama. Otkriti moć nježnosti i svu njenu duhovnu snagu posebno je iskustvo koje mijenja svijet mijenjajući shvatanje o njemu. Pretočiti tu ideju u scensku igru je izazov koji predstava ‘O nježnosti’ želi istraživati i podijeliti sa publikom.“  U predstavi igraju: Igor Vidačković, Nina Popović i Ali Kamer Aksoy.

Nedjelja u 18 i u 19.30 sati je rezervisana za dvije premijerne izvedbe predstave „Most“  namijenjene omladini nastale u produkciji Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i u režiji Miroljuba Mijatovića i Ermine Nišić.

U predstavi igraju članice i članovi Dječije, omladinske i lutkarske scene: Adna Čolić, Ema Duraković, Sara Džanić, Armen Hodžić, Zaim Ibrahimagić, Ana-Marija Jurić, Ajna Kadrić, Dea Kalinić, Harun Milak, Mak Nizamić, Uma Nizamić, Lorena Palavra, Amina Salihović, Evhad Sivac, Lajla Šarić. Koreografiju predstave potpisuje Semir Šerić.