Program kulturnih događaja za februar 2022. godine

„Ex Ponto“ – mjesto susreta – Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića objavio je  Program kulturnih događaja februar/veljača 2022. godine.

promocija knjiga akademika Slave Kukića

„Sumrak kapitalizma“

“Bosna i Hercegovina, žarište novog političkog virusa”

promotori:

Esad Bajtal

prof. dr. Kadrija Hodžić

Enes Škrgo

petak, 18.2. u 18:00 sati

 

„Na kafi s Esadom Bajtalom“

ciklus predavanja iz kulturne istorije BiH

„Trapist i trapisti“

subota, 19.2. u 18.00 sati

 

“Bosna i Hercegovina očima ljubavi”  

promocija fotomonografije Samira Sinanovića

petak, 25.2. u 18:00 sati

 

„Počitelj, kad kamen suzu pusti“

gostujuća izložba fotografija Esada Lukača u Maloj galeriji „Ex Ponto“

Izvor: travnik-grad.info