U okviru projekta „Osjeti teatar“ u Busovači počela izgradnja amfiteatra na otvorenom

U okviru projekta “Osjeti Teatar” ovih dana je u Busovači počela izgradnja amfiteatra na otvorenom na kojem će u mjesecu julu biti održan Omladinski festival kulture. 

Projekat realizuje Studio Teatar sa svojim partnerima, a sam amfiteatar se gradi u partnerstvu sa Osnovnom školom Kaćuni i to po uzoru na amfiteatar izgrađen prošle godine u Kaćunima. U samim radovima na izgradnji amfiteatra će učestvovati nastavnici, učenici i osoblje Osnovne škole Kaćuni, kao i učesnici projekta Osjeti Teatar.

Ljetna pozornica u Busovači bit će otvorena Omladinskim festivalom kulture na kojem će igrati četiri omladinske predstave nastale kroz projekat Osjeti Teatar, ali i drugi kulturno – zabavni sadržaji koji će Busovaču u mjesecu julu učiniti kulturnim centrom Srednje Bosne. Uporedo sa izgradnjom amfiteatra u Busovači 16 mladih ljudi, zajedno sa svojim mentorom Nusmirom Muharemovićem, sprema autorsku predstavu čije je premijerno izvođenje također planirano za mjesec juli i otvorenje Omladinskog festivala kulture.  Imajući u vidu da je u projekat Osjeti Teatar uključeno preko 70 mladih, ljeto u Busovači će biti ispunjeno kreativnošću i mladošću.

Projekat “Osjeti Teatar” se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).