U  sklopu praktične nastave na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“, studenti Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacijskih tehnologija, zajedno sa učenicima travničke Mješovite ekonomsko-ugostiteljske škole, posjetili su Pharmamed d.o.o. u Travniku i upoznali se s njegovom djelatnošću, proizvodnim asortimanom, organizacijom proizvodnje i prodajom na terenu. Također, ovaj...

Kompanija Pharmamed je u toku 2015. godine zabilježila pozitivne poslovne rezultate. Ukupni rast prometa, na domaćem i inostranom tržištu iznosi 11 posto. Posebno treba naglasiti činjenicu da je u „Pharmamedu“ tokom 2015. zaposleno 10 novih radnika, te da je velikom broju mladih stručnjaka omogućeno sticanje dodatnih...