Aktivnosti vijećnika u Gradskom vijeću Grada Zenica: Jedan vijećnik nikada nije izašao za govornicu

Godina 2020. je godina u kojoj ćemo birati novi saziv vijećnika na lokalnim izborima u oktobru. 

Doživjeli smo da nam vijećnici direktno kroje sudbinu, te da od njih ovise naknade za socijalne kategorije, projekti od značaja za Zenicu, rad sportskih kolektiva, kao i plaće uposlenika u lokalnom javnom sektoru Grada Zenica.

Ko su zapravo ljudi koji kroje sudbinu Zeničana, pokušat ćemo približiti kroz njihov angažman na zasjedanjima gradskog parlamenta, a vi procijenite jesu li opravdali povjerenje koje ste im ukazali na prošlim izborima.

Gradsko vijeće Grada Zenica, broji 31 zastupnika koji su izabrani od strane građana Zenice na prošlim lokalnim izborima, održanim 02. oktobra 2016. godine.

Podaci do kojih smo došli, preko službene stranice Grada Zenica, pokazuju da postoji nekoliko vijećnika, koji su se jednom ili nijednom obratili javnosti, odnosno koji nikada nisu izlazili za govornicu Gradskog vijeća Grada Zenica sa postavljenim vijećničkim pitanjima ili inicijativama.

Do sada je održano 46 sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica, u kojima je iznesen veliki broj prijedloga, sugestija, zaključaka i inicijativa. Poražavajući je podatak da postoje vijećnici koji su tri godine proveli u klupama Gradskog vijeća, a uopšte nisu javno govorili na sjednicama, niti su davali bilo kakve sugestije, prijedloge ili slično.

Napravili smo kategorizaciju, odnosno razvrstali aktivnost vijećnika koji su prethodne tri godine službeni predstavnici građana Zenice, one neaktivne, zatim one koji su se par puta našli za govornicom, kao i one koji su opravdali povjerenje kod građana, te često upućivali inicijative i postavljali vijećnička pitanja.

Vijećnici koji su za nešto više od 3 godine provedene u Gradskom vijeću Grada Zenica (pojedini vijećnici nešto kraće), a nalaze se u kategoriji neaktivnih vijećnika, odnosno onih koji su postavili do pet vijećničkih pitanja ili inicijativa su:

Senaid Čolaković (SDA) – vijećnik koji nikada nije postavio vijećničko pitanje niti uputio bilo kakvu inicijativu.
Mirsad Čizmo (SDA) –  samo jedno vijećničko pitanje.
Adnan Šabani (samostalni vijećnik) – ukupno pet pitanja i inicijativa.

Druga kategorija vijećnika, odnosno nešto „aktivniji“ vijećnici u odnosu na prethodne, imali su do 15 upućenih inicijativa ili pitanja, a oni su:

Hamza Alić (SDA) i Diana Bešić (samostalni vijećnik) – po sedam pitanja i inicijativa.
Jasna Alibašić (Snaga centra) osam inicijativa i pitanja.
Ekrem Ćosić (SDA), Kenan Fetahagić (samostalni vijećnik) i Rusmir Isak (ASDA) po 10 inicijativa ili vijećničkih pitanja.
Sanjin Aldobašić (samostalni vijećnik), Zlatan Hadžić (SBB) sa po 11, Senad Bašić (SDA), Hamid Kovačević (SDA) i Goran Bulajić (DF) po 12 puta, dok je vijećnik Asim Musić (nezavisni kandidat) pitao i predlagao 13 puta, a vijećnik Dženan Dedić (samostalni vijećnik) imao ukupno 14 vijećničkih pitanja ili inicijativa.

Dakle, podaci koje vidimo kažu da je više od 50 posto vijećnika Gradskog vijeća Grada Zenica (tačnije njih 16), na jako malom nivou aktivnosti, kada su u pitanju vijećnička pitanja ili inicijative.

Vijećnici koji su poprilično bili aktivni na sjednicama Gradskog vijeća Grada Zenica, odnosno vijećnici koji su imali preko 15 upućenih inicijativa ili postavljenih vijećničkih pitanja su:

Emina Tufekčić (SDA) 17, Sabina Delić (Snaga centra) 20, Fuad Lužić (SDA) 21, Elvir Purić (SDA) i Jasmin Hodžić (SBB) 22, Adnan Zuban (DF) 24, Sinanudin Smriko (SDA) i Ekrem Tuka (samostalni vijećnik) 26, Elvis Alijagić (SDP) i Meliha Salčinović (Naša stranka) 27, te vijećnik stranke ASDA, Mensud Keleštura, sa 30 upućenih inicijativa i vijećničkih pitanja.

Broj vijećnika koji se izdvajao svojim stalnim angažmanom na sjednicama Gradskog vijeća, te postavio mnoštvo vijećničkih pitanja i inicijativa, jako je mali, a oni su:

Almir Dračo (SDA) 31, Almir Babajić (SDP) sa 43, Vahid Spahić (samostalni kandidat) 66, i Nermin Mehić (SDP) koji je postavio i uputio 67 inicijativa ili vijećničkih pitanja.

Napominjemo da su svi podaci uzeti sa službene stranice Grada Zenica.

 

Izvor: zenicainfo.ba