JU “Dom zdravlja” Zenica: Obavijest o radnom vremenu tokom praznika

Obavještavamo Vas da će JU “Dom zdravlja” Zenica zbog obilježavanja Dana nezavisnosti BiH u utorak 01. marta 2022. godine organizovati rad na sljedeći način:

– Služba hitne medicinske pomoći radit će kontinuirano u radnom vremenu od 0 do 24 sata;
– U Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom bit će dežurna ambulanta Centar, u ul. fra Ivana Jukića br.4, u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati;
– Ambulanta Nemila radit će u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;
– Patronažne sestre radit će u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;
– Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati;
– Služba za zubozdravstvenu zaštitu radit će u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati;
– COVID ambulanta radit će u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;